OBLJETNICA – 100. GODINA RADIOKLUBA „ZAGREB”

 

 

Dana 29.03.2024. godine navršiti će se 100. godina djelovanja radiokluba ”ZAGREB” 9A1ADE,
najstarijeg radiokluba u ovom djelu Europe. Tom prigodom članovi radiokluba obilježiti će ovu značajnu
obljetnicu prigodnom svečanosti koja će se održati 29.03.2024. u Zagrebu u velikoj dvorani Hrvatske
zajednice tehničke kulture u Dalmatinskoj 12.


Obilježavanje 100. godina radiokluba „ZAGREB” trajati će cijelu 2024. godinu raznim prigodnim
događanjima. Već početkom godine započeli smo sa izdavanjem prigodne diplome koja se može osvojiti u
koliko se na amaterskim opsezima održi veza sa prigodnim pozivnim oznakama 9A100Z i 9A100RKZ.

U ožujku će se održati već tradicionalno UKV natjecanje ZAGREBAČKO UKV NATJECANJE – 100 RKZ.

 U lipnju će se djelovanje i povijest radiokluba prezentirati na međunarodnom radioamaterskom
sajmu – HAMRADIO 2024 u Friedrichshafenu a to ćemo ponoviti i na našem ZAGREB RADIO FEST-u
u rujnu na Jarunu. Tijekom jeseni obilježiti ćemo ovu obljetnicu i prigodnom svečanošću izdavanjem
monografije 1924-2024 radiokluba„ZAGREB”.


Evo nekih od važnih događaja iz bogate povijesti radiokluba „ZAGREB”.
Počeci djelovanja obilježeni su konstituirajućom Skupštinom radiokluba „ZAGREB” koja je održana u
Trgovačkom domu u Zagrebu, prihvaćanjem klupskih pravila i izborom članova Odbora. Za predsjednika
je izabran prof. dr. Oton Kučera a potpredsjednici i članovi Odbora bili su viđeni pojedinci iz javnog,
društvenog i znanstvenog života Zagreba. O tome svijedoći članak koji je objavljen u prvom broju
popularnog naučnog tjednika - časopisa RADIOŠPORT koji je izašao 19.travnja 1924. godine a kojeg je
naredne dvije godine izdavao radioklub „ZAGREB”. To su ujedno i prvi počeci organiziranog djelovanja i
rada zaljubljenika u radiofoniju sa ciljem da putem časopisa zainteresira što veći broj pojedinaca i uputi
ih u korist radiofonije i radiotelegrafije. Radioklub je ubrzo imao preko 300 članova. Poznato je da su
članovi radiokluba potaknuli osnivanje radio postaje „Radio Zagreb“, koji je započeo s radom 15. svibnja
1926. g. iz prostorija radiokluba na Markovom trgu 9. Neki od članova radiokluba izradili su i predajnike
koji su radili na kratkovalnom području i uspostavljali veze sa ostalim zaljubljenicima u radiofoniju
javljajući se pod UNLIS pozivnim oznakama. Članovi radiokluba inicirali su i izdavanje dozvole za rad
predajnom tehnikom no strogi režim Kraljevine SHS zabranjuje im takav rad. No to ne utječe na
organizirani rad članova radiokluba koji organiziraju razna popularna predavanja o prijemnoj tehnici ali i
o televiziji kao novom mediju. Radioklub „ Zagreb” mijenja lokacije djelovanja pa tako 1937. god. seli u
Novu cestu 40 a 1939. god. u Žerjavićevu 8/II . Tijekom II svjetskog rada rad radiokluba skoro je
potpuno zamro te su 1942. god. zabilježena dva početnička i jedan napredni tečaj za radioamatere

 (prijemna tehnika). Završetak II svjetskog rata donosi nove aktivnosti i članovi radiokluba u studenom
1945. pokreću novi časopis namijenjen radioamaterima – RADIO ( izlazio 1945. i 1946. god ).

 Osnivanje radioklubova i u drugim gradovima u Hrvatskoj, radioklub „ZAGREB” pokreće inicijativu za osnivanjem
radioamaterske organizacije u Hrvatskoj koja se 1946. godine osniva pod nazivom Republikanski odbor
radioamatera Hrvatske. U proljeće 1950. godine radioklub preseljava u nove prostorije u Jurišićevoj 4 a
ubrzo nakon toga na današnju lokaciju na Trg žrtava fašizma 14. U novim prostorima održavaju se brojni
tečajevi i predavanja. Poseban doprinos ovome dali su Matija Klauzer koji je izgradio prvi TV prijemnik i
Berislav Smolković, sagradivši radiopostaju kombinirajući nekoliko konstruktorskih rješenja. Uz njih
treba istaknuti poznate konstruktore i inovatore kao što su dr. Božo Metzger (objavio razne
radioamaterske konstrukcije u domaćim i stranim časopisima) te ing. Vilko Petera, Stjepan Bugar,
Dragutin Tomašegović, Marijan Horn....
Članovi radiokluba „ZAGREB“ posebno su poznati po izradi raznih radioamaterskih konstrukcija koje
su objavljene u domaćim i inozemnim časopisima. Tijekom 60-tih godina, član radiokluba ing. Vlastimir
Vrabec konstruirao je prvi UKV radioamaterski uređaj „Contest 25” koji se izrađivao u
radionici Saveza radioamatera Hrvatske i s kojim su se služili mnogi radioklubovi. Početkom 70-tih
godina, napisana je i objavljena prva knjiga za radioamatere od strane uglednog člana radiokluba, dr. Bože
Metzgera. Razvoj tehnologije i radiokomunikacija u svijetu, utjecao je i na razvoj radioamaterizma. Sve to
omogućuje radioamaterima da isprobaju i razne tehnike rada i načina uspostavljanja radioamaterskih veza.

Tako, služeći se modernim, tvorničkim uređajima uz „nadogradnju” raznim vlastitim konstrukcijama,
članovi radiokluba postižu zapažene rezultate na domaćim i svjetskim natjecanjima. Članovi radiokluba
održali su i prve veze posredstvom Mjeseca kao i veze na „visokim” radioamaterskim opsezima.
Tijekom domovinskog rata članovi radiokluba „ZAGREB“ imaju zapaženu ulogu prenoseći humanitarne
poruke i povezujući raseljene obitelji iz ratom ugroženih područja. Među prvima su sve svoje vještine i
sredstva za komunikaciju stavili na raspolaganje jedinicama Zbora narodne garde, a kasnije i Hrvatske
vojske.
Danas članovi radiokluba u svakodnevnom radu koriste sve oblike radioamaterskih komunikacija a
posebno, danas popularne digitalne komunikacije, te komunikacije putem satelita. U sklopu priprema za
lansiranje prvog hrvatskog satelita - CROCUBE”, sudjelovao je i radioklub „ZAGREB“.
Ovo je samo djelomični presjek bogate povijesti radiokluba „ZAGREB” koja će biti opisana u
monografiji RKZ 1924-2024. a koju će radioklub izdati u jesen ove godine.
Sve navedeno ukazuje na bogatu i burnu prošlost i sadašnjost radiokluba „ZAGREB”. Svega toga ne bi
bilo da se ovim lijepim hobijem nisu bavili ljudi koji su svojim znanjem i sposobnošću stvarali nove
inovativne vrijednosti.
Mnogi mladi ljudi prepoznali su mogućnosti i vrijednosti ovog hobija i danas svojim radom i
inovativnošću nastavljaju gdje su naši prethodnici stali.
Možemo slobodno zaključiti da se osnovna misao osnivanja i djelovanja radiokluba „ZAGREB” osjeća i
danas a to je promicanje znanja i vještina te prijateljstva među svim ljudima dobre volje.

 

 

 

 

 

TOP PAGE