9A2EY - Željko Ulip - Prve veze na 70MHz

 

Obzirom da je novi Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama radioamaterima u Hrvatskoj omogućio korištenje frekvencijskog područja 70MHz, održane su i prve veze već na dan stupanja na snagu Pravilnika u petak 26.12.2003. godine.

Transverter izlazne snage 10W i dipol antena bili su pripremljeni  na vrijeme, izabrana je lokacija na Medvednici na 1000m nadmorske visine (JN75XV) i veselje je moglo početi. Prva veza ostvarena je s Makijem S54M iz Ljutomera, a slijedili su: S51DI, 9A3AB, 9A4EP, S57LM i S53X, te sutradan 9A4QV Adam iz Labina. U iduća tri mjeseca ne očekuje se naročita aktivnost osim lokalne, a nakon toga, u sezoni pojavljivanja sporadičnog E sloja, 9A prefiks biti će vrlo tražen. Hvala svima koji su uložili puno truda i svima koji su omogućili prekrasan dar hrvatskim  radioamaterima, jer malo tko u Svijetu ima priliku koristiti područje valnih dužina 4m.

73 de 9A2EY

 

NA POČETAK STRANICE