Prva veza u Hrvatskoj na 9 cm

Član radiokluba Zagreb, 9A3AQ, Zlatko Kovačević ostvario je prvu vezu u Hrvatskoj na 3,4 GHz. Slijedi opis Zlatkove fantastične avanture:

22.4.2004. uspio sam uz pomoć S51ZO aktivirati nedavno u 9A dobiveni amaterski opseg 9 cm odnosno 3,4 GHz . Jože / S51ZO i ja smo održali vezu na ovom opsegu telegrafijom ( Jože nema mikrofon ..hi..) sa obostranim raportima 599 , a koristili smo slijedeću opemu

 9A3AQ :

    -lokalni oscilator 1,656GHz, +14dBm (prema DD9DU )

    -linearni transverter sa subharmoničnim miješanjem i pojačalom izl.nivoa  +6 dBm , originalna štampana pločica DD9DU preračunata na obični vitroplast (prema 9A3AQ)

    -VF glava iz ZIF RTX 9cm (prema S53MV) , koja se sastoji od predpojačala u 2 stupnja  i lin.pojačala snage u 2 stupnja, izl.snaga +22 dBm, a preklapanje RX ulaza odnosno TX izlaza izvedeno bez koax relea diodom BAR81

    -automatika DC preklapanja (prema 9A3AQ)

    -iluminator okrugli valovod sa l /4 radiatorom (prema DB6NT)

    -parabolični reflektor ( loše kvalitete) promjera 60 cm  ; f/d= 0,58 ;  h=0,3 ; G =cca 20 dBd

    -polarizacija linearna horizontalna

    -osnovni uređaj FT 290 R

 S51ZO :

    -ZIF RTX 9cm (prema S53MV) postavljen na antenskom stupu uz antenu, a frekvencija upravljana preko električne osovine (ili selsina), izlazna snaga +25dBm

    -iluminator okrugli valovod sa l /4 radiatorom (prema S53WW)

    -parabolični reflektor promjera 1m

    -polarizacija linearna horizontalna

 

Veza je održana između  Sljemena / JN75XV  i   Sela / JN86DR  uz QRB od 96 km .

 

Istovremeno je bio prisutan lokalni signal test beacona na 3400,228 MHz snage -10 dBm (prema 9A3AQ) sa identifikatorom sa AVR RISC mikrontrolerom (prema 9A2YO ..TNX Julije) i sa antenom log periodic 2,2-6 GHz (prema WA5VJB), a čuli su se i radio farovi S55ZMS – JN86 - 3400,090 MHz  i  HG3BSB - JN96CC  - 3400,890 MHz .

Kako je obećanje da ćemo dobiti novi 9 cm band bilo "dugotrajno"  bilo je vremena i za preračunavanje stripova na jeftiniji materijal-podlogu. Simulacije su napravljene uz pomoć software "TX line" i "APPcad", ali je konačnu riječ imao S53WW (TNX Robi). Tako je bilo moguće jeftino "izaći" na 9cm. U istom "škotskom" stilu odabrano je i subharmoničko miješanje i na prijemu i  na odašiljanju, ali je to otvorilo problem nabavke mješačkih dioda BA481 koje se više ne proizvode. Uz pomoć međunarodnih veza i taj je problem ipak riješen. Dobiveni nivo odašiljača je niži za cca 3dB od originalnog od DD9DU na duroidu . Kako bi se podigla izlazna snaga i povećana osjetljivost prijemnika napravljena je VF glava. Kako mi je ovo bio prvi dodir sa ZIFovima probleme sam razrješavao iskustvima S57C i 9A2SB. Isplatilo se jer je tako otpao problem nabave koax relea. Sva VF podešavanja-mjerenja izvedena su korištenjem  spektralnog analizatora (opet samogradnja) prema S53MV (koji ide do 25 GHz) a kontrolno mjerenje sa HP8592B.

Također je iskorištena stara prime focus parabolična antena iz doba WBFM na 3cm (dobivena na poklon od 9A3AT , ali koja više liči na kvrgoloid, a ne na paraboloid.. TNX Milane..hi..). Dakle i tu postoji još rezerva za poboljšanje, pa ako netko ima laganu aluminijsku prime focus  parabolu promjera cca 70cm  " smije " se javiti autoru… TNX

Mehanička izvedba rotacije antene na stalku djelo je 9A2NV…TNX Vlado

U "cheap" stilu za određivanje-proračun smjera parabolične antene korišten je stari PC SHARP 1500A proizveden davne 1982, kada se PC nije zvao personal computer nego POCKET computer…TNX OE3WTS & OE3FMB . Software je vlastiti proizvod i pisan je u SHARP basicu. Za malo veza na GHz dovoljno brzo i  sasvim efikasno.

Sam transverter bio je gotov krajem 2003, dok je kompletiran uređaj sa transverterom 22.1.2004. i tada je otišao oficijelni zahtjev Zavodu za telekomunikacije za upis novog uređaja / banda u dozvolu. Za prvog korespodenta bilo je moguće odabrati samo HAM iz Slovenije , jer 9cm band nemaju ( nadam se za sada ) nemaju ni Austrijanci a ni Talijani. Poslije dobivanja dozvole , za vrijeme dogovaranja sa Jožetom ustanovljeno je da far S55ZMS ne radi i da nije preživio zimu. I Jožetov ZIF trebalo je prekontrolirati s obzirom na paučinu koja se tamo uhvatila od zadnje veze a i  preko zime. Dogovor je pao za 21.3.2004. ali prvi pokušaj uspostave veze nije uspio. Jože je mene čuo 599 a ja popravljeni beacon S55ZMS, ali direktno nije išlo. Zašto, niti do danas nije nam jasno. Najlogičnije objašnjenje je da je tanki signal bio pokriven nekim od brojnih signala za vrijeme aktivnosti ostalih 2m natjecatelja a i  brojnih splatera komercijalnih odašiljača sa Sljemena.  No sve smo " popravili " 22.4.2004.

Sve u svemu kompletan hardware je jeftin (vlastiti rad se i tako nikada ne računa, pa se može pribrojiti zadovoljstvu samogradnje). Obavljen je i tehnički pregled i dobivena dozvola za rad i to su jedini direktni troškovi koje se nije moglo zaobići. Osnovna svrha kompletnog rješenja bila je i tako što lakše osvojiti novi opseg (četvrti po redu first 9A : 5,7GHz , 24 GHz , 447 THz i 3,4GHz) . Daljnja tehnička poboljšanja transvertera su moguća , ali će biti opravdana tek poslije povećanja broja korisnika ovog opsega.

I ovo osvajanje novog "frekventnog brda" može se pribrojati radu konstruktorske sekcije Radio kluba Zagreb  i  kao moj obol proslavi 80 godišnjice našeg RKZ. Na svu sreću da još ima godišnjica i neosvojenih "brda i planina", ali da je samo više slobodnog vremena….

komplet PC_1500-44 9cm_iluminator TRV 9cm 9cm_ant

 

Zagreb 23.04.2004                                                                                        Zlatko - 9A3AQ

 

NA POČETAK STRANICE