AKCIJA UREĐENJA RADIOKLUBA 10.03.2021

   

 

 

 

 

U srijedu 10. ožujka održajna je još jedna akcija uređenja našeg radiokluba.

Sudjelovali su: 9A2JY, 9A5ABH, 9A5AEU, 9A6T, 9A6PAX i 9A7ROR

 

 

TOP PAGE