ČLANARINA

IO RKZ-a je na sjednici održanoj 20. prosinca 2017.

 raspravljao o visini klupskih pristojbi i članarine te donio odluku:

1. članovi radioamateri operatori: 150,00 kn

2. Svi ostali ( učenici, umirovljenici, nezaposleni): 75,00 kn

3. upisnina: 30,00 kn

( učenici osnovnih i srednjih škola su oslobođeni plačanja upisnine)

Članarinu je potrebno podmiriti najkasnije do 31. ožujka 2018. g. na blagajni RKZ-a.

Članarine koje se podmiruju nakon navedenog datuma podliježu prethodnoj klupskoj upisnini od 30,00 kn plus gore navedeni iznos.

Mole se članovi da pri plaćanju članarine imaju i člansku iskaznicu kod sebe

U radioklubu se naplaćuje i članarina HRS-a koja se naplaćuje prema

odluci IO HRS-a

TOP PAGE