ČLANARINA

IO RKZ-a je raspravljao o visini klupskih pristojbi i članarine te donio odluku:

1. članovi radioamateri operatori: 200,00 kn

2. Svi ostali (učenici, umirovljenici, nezaposleni): 100,00 kn

3. upisnina: 50,00 kn

Članarinu je potrebno podmiriti najkasnije do 31. ožujka 2019. g. na blagajni RKZ-a.

Mole se članovi da pri plaćanju članarine imaju i člansku iskaznicu kod sebe

U radioklubu se naplaćuje i članarina HRS-a koja se naplaćuje prema

odluci IO HRS-a

TOP PAGE