ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plaćenom članarinom za 2024.g

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA PLAĆENA ČLANARINA

RKZ-u ZA

2024

  Domagoj Antičić 9A3BQX  
  Branimir Antolić 9A9B  
  Željko Bačak 9A5ZB DA
  Deni Bajrić 9A3BEC  
  Boris Bahor 9A3BEI  
  Mario Barač 9A5ABW  
  Srđan Bogdanović 9A3LAV DA
  Damir Bradovski 9A6RSZ DA
  Krunoslav Bratolić 9A7LUX DA
  Damir Brcko 9A3IV  
  Željko Britvić 9A5FM DA
  Davor Brkljačić NO CALL  
  Tin Bulić NO CALL  
  Dražen Bzik 9A3BDL DA
  Mario Colić NO CALL DA
  Tomislav Cordazzo 9A5TT DA
  Dušan Cvetojević NO CALL DA
  Darije Čaić 9A3BYW DA
  Kristijan Čonkaš 9A3QN DA
  Tomas Čorak-Grbović NO CALL  
  Marko Detelić 9A3MDM  
  Conjo Dijankov 9A2CD

POČASNI

ČLAN

  Igor Dijankov 9A4CD  
  Josip Dragičević 9A5EID DA
  Valent Drugčević 9A3FY  
  Damir Filipan 9A6DF  
  Franjo Frbežar 9A5FF DA
  Stanislav Gajski 9A2OT  
  Željko Govekar 9A2IJ DA
  Željko Gregoran 9A6RYG  
  Radoslav Haban 9A3ML  
  Branko Habuš 9A5ABH DA
  Mladen Hajdinjak NO CALL DA
  Krešimir Horvat 9A7BOY DA
  Bruno Hradec NO CALL  
  Željko Hrvoj NO CALL DA
  Zlatko Hržić 9A5HZ  
  Ivan Ilić 9A3ARX  
  Bojan Ivančević 9A6GPW DA
  Vladimir Ivković 9A5MP DA
  Tomislav Jagušt 9A3BCT DA
    Josip Jakovac 9A3BQY DA
  Dorian Jerčić NO CALL DA
  Mladen Ježić 9A3AVJ DA
  Biserka Jugović 9A2YB  
  Željko Jugović 9A2UO  
  Petar Jukica NO CALL  
  Miroslav Jurković 9A2GX  
  Josip Kavić 9A7DMV  
  Josip Kmošek 9A2ZC  
  Rafael Koci 9A1R  
  Davor Konjikušić NO CALL  
  Drago Kornfeld NO CALL  
  Zlatko Kovačević 9A3AQ

POČASNI

ČLAN

  Damir Kragić 9A3UG  
  Danijela Kragić 9A5ADK  
  Stjepan Krkač 9A2RV DA
  Željko Krpetić NO CALL  
  Ivan Kulcsar NO CALL  
  Tibor Kulcsar 9A3BYX  
  Boris Lesinger 9A5AJT DA
  Stjepan Lukačin 9A7PLS DA
  Mirko Lukić NO CALL DA
  Zoran Mačkić 9A3BJJ  
  Tonći Majica 9A2BX  
  Krešimir Malić 9A2JS  
  Doug Maly 9A5NDD

ND1D

DA
  Ines Mance 9A3INS DA
  Vlado Mance 9A2TX  
  Ivan Marasović NO CALL  
  Filip Marjanović 9A3BEF  
  Mišo Mašić NO CALL  
  Dragutin Mayer 9A5MDY  
  Miro Miljković 9A3CKY  
  Marijan Mlinarić 9A3IG DA
  Neven Mrduljaš 9A5YY DA
  Svetozar Musić 9A5EM  
  Damir Mužinić 9A5AFN DA
  Tomislav Nagy 9A3AOQ  
  Mislav Nakarada 9A6AES  
  Branko Novaković 9A6ANB DA
  Dane Novarlič 9A8TT  
  Zdenko Novosel 9A7PZN  
  Boris Njegić 9A5ATY DA
  Ivan Palčić 9A9SS DA
  Dražen Paunović 9A7DP DA
  Lucija Paunović NO CALL  
  Filip Paušić 9A3BCW DA
  Nenad Perković 9A5ATE  
  Nenad Peti NO CALL  
  Filip Petrović NO CALL  
  Mladen Petrović 9A4ZZ  
  Bojan Plavac 9A3BCL  
  Zvijezdan Podolnjak 9A5PZV DA
  Zvonimir Poljak 9A6RPZ DA
  Dubravko Požar 9A5BDP  
  Josip Prolić 9A3AXY  
  Ivica Prtorić 9A6GWB  
  Tomislav Purgar 9A3TRO  
  Maroje Raguž 9A7AOM  
  Ivan Rako 9A5ICO  
  Joze Rakušić 9A5AJR  
  Branko Ribičić 9A2DL

POČASNI

ČLAN

DA

  Danijel Rihtarić 9A7CDR  
  Richard Riley 9A1TT  
  Dubravko Rogale 9A9DR DA
  Antun Rupa 9A2NT  
  Sanja Rusković 9A5SAR  
  Marko Samirić 9A6PAF DA
  Luka Savić NO CALL  
  Hinko Sever-Koren NO CALL  
  Mario Stipčević 9A3MSA  
  Boris Stipetić 9A5AFG  
  Ivan Studenkov LZ1STU  
  Branko Sinković 9A2MW DA
  Damir Stanković 9A5ADA  
  Damir Šimunić 9A2RK DA
  Ivan Širić 9A5BIS  
  Petar Šlat NO CALL  
  Tomislav Šomođi 9A7KNG  
  Vlatko Špoljar 9A3QR  
  Aron-Petar Šprihal 9A7AS  
  Vladimir Štorek 9A2OV  
  Dino Štos 9A3CBW DA
  Leon Slaven Šušnjar NO CALL  
  Zdravko Todorovski 9A6T DA
  Željko Ulip 9A2EY

POČASNI

ČLAN

  Đuro Unetić 9A5JU DA
  Vladimir Uzelac 9A5AVU DA
  Juraj Veselić 9A3HL  
  Ivica Vlašić 9A0W

POČASNI

ČLAN

  Goran Vojković 9A3QY DA
  Ivica Vrančić 9A7IV  
  Boris Vrbanović 9A2JY DA
  Eugen Zobaj 9A7AZE DA
  Tomislav Žic 9A6RPR  
           
           
           
           

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Conjo Dijankov 9A2CD  
3. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
4. Antun Gregoran  9A2QB SK
5. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
6. Marijan Horn   9A2CO SK
7. Franjo Horvat 9A2HF SK
8. Željko Jugović  9A2UO  
9. Zlatko Kovačević 9A3AQ  
10. Berislav Lisnić 9A5KR SK
11. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
12. Vladimir Novak 9A2NV SK
13. Ratko Prelac  9A3FT SK
14. Branko Ribičić 9A2DL  
15. Zlatko Stepić 9A4A SK
16. Vladimir Štancl 9A2V SK
17. Antun Tkalčić  9A2DE SK
18. Željko Ulip 9A2EY  
19. Ivan Vlašić 9A0W  
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE