ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plaćenom članarinom do 20.1.2021 za 2021.g

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA RKZ

2021

1. Branimir Antolić 9A9B  
2. Željko Bačak 9A5AZO  
3. Mario Barać 9A5ABW  
4. Vanja Blažević 9A3CEZ  
5. Srđan Bogdanović 9A3LAV  
6. Ivan Bosner NO CALL  
7. Dubravka Božić NO CALL  
8. Đuro Božin 9A5BDA  
9. Krunoslav Bratolić 9A7LUX  
10. Željko Britvić 9A5FM DA
11. Damir Brcko 9A3IV  
12. Luka Brletić 9A5AEL  
13. Josip Ceković 9A5ABF  
14. Tomislav Cordazzo 9A5TT  
15. Zoran Čapalija 9A3ZC  
16. Kristijan Čonkaš 9A3QN

M0NKC

 
17. Marko Detelić 9A3MDM  
18. Conjo Dijankov 9A2CD  
19. Valent Drugčević 9A3FY  
20. Tomislav Faist 9A3AFJ  
21. Damir Filipan 9A6BMJ  
22. Franjo Frbežar 9A5FF  
23. Stanislav Gajski 9A2OT  
24. Željko Govekar 9A2IJ  
25. Željko Gregoran 9A6RYG  
26. Božidar Gretić 9A3AB   
27. Tomislav Grubišuć NO CALL   
28. Radoslav Haban 9A3ML  
29. Branko Habuš 9A5ABH DA
30. Zlatko Hanich 9A6SKR DA
31. Franjo Horvat 9A2HF POČASNI ČLAN
32. Ivan Hromatko 9A5AHI  
33. Zlatko Hržić 9A5HZ DA
34. Ivan Ilić NO CALL  
35. Mladen Ištvanović 9A5MI  
36. Bojan Ivančević 9A6GPW  
37. Vladimir Ivković 9A5MPV DA
38. Tomislav Jagušt 9A3BCT DA
39. Mladen Ježić 9A3AVJ  
40. Biserka Jugović 9A2YB  
41. Željko Jugović 9A2UO POČASNI ČLAN
42. Mladen Jurički 9A6BGB  
43. Miroslav Jurković 9A2GX  
44. Josip Kmošek 9A2ZC  
45. Rafael Koci 9A1R  
46. Dušan Kolić 9A2MR  
47. Zlatko Kovačević 9A3AQ  
48. Damir Kragić 9A3UG DA
49. Danijela Kragić 9A5ADK DA
50. Stjepan Krkač 9A2RV DA
51. Krešimir Lerota 9A3DBC  
52. Stjepan Lukačin 9A7PLS DA
53. Tonći Majica 9A2BX  
54. Krešimir Malić 9A2JS  
55. Doug Maly 9A5NDD

ND1D

 
56. Vlado Mance 9A2TX  
57. Filip Marjanović NO CALL DA
58. Mišo Mašić NO CALL  
59. Dragan Matić 9A2NS  
60. Dragutin Mayer 9A5MDY  
61. Marijan Mlinarić 9A3IG DA
62. Neven Mrduljaš 9A5YY DA
63. Radovan Mrše 9A2SC  
64. Svetozar Musić 9A5EM  
65. Branko Novaković 9A6ANB  
66. Dane Novarlič 9A8TT  
67. Ivan Palčić 9A9SS DA
68. Vladimir Pavlek 9A6RW  
69. Dražen Paunović 9A7ALZ DA
70. Mladen Petrović 9A4ZZ  
71. Darko Pogačić 9A7AEP  
72. Zvonimir Poljak 9A6RPZ  
73. Marinko Popović 9A5BPM  
74. Dubravko Požar 9A5BDP  
75. Ivica Prtorić 9A6GWB  
76. Tomislav Purgar 9A3TRO  
77. Dubravko Rendić 9A3GQ  
78. Branko Ribičić 9A2DL POČASNI ČLAN
79. Dubravko Rogale 9A9DR  
80. Nenad Rotter 9A5N  
81. Antun Rupa 9A2NT  
82. Johann Schmidt 9A5DW DA
83. Branko Sinković 9A2MW DA
84. Nikola Ščedrov 9A6GLQ  
85. Damir Šimunić 9A2RK  
86. Ivan Širić 9A5BIS  
87. Tomislav Šomođi 9A7KNG  
88. Vlatko Špoljar 9A3QR  
89. Vladimir Štorek 9A2OV DA
90. Krešimir Tišljar 9A7AXQ  
91. Zdravko Todorovski 9A6T DA
92. Željko Toussaint 9A6ST DA
93. Željko Ulip 9A2EY  
94. Đuro Unetić 9A5JU  
95. Vladimir Uzelac 9A5AVU  
96. Juraj Veselić 9A3HL  
97. Miodrag Visković 9A5AA  
98. Ivica Vlašić 9A0W  
99. Dubravka Vlašić 9A3ZK  
100. Goran Vojković 9A3QY  
101. Ivica Vrančić 9A7IV  
102. Boris Vrbanović 9A2JY DA
103. Nikola Vrkljan 9A7PNV  
104. Eugen Zobaj 9A7AZE  
105. Tomislav Žic 9A6RPR  
106. Ivan Župančić 9A3CIZ  
           
           
           
           

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
3. Antun Gregoran  9A2QB SK
4. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
5. Marijan Horn   9A2CO SK
6. Franjo Horvat 9A2HF  
7. Željko Jugović  9A2UO  
8. Berislav Lisnić 9A5KR SK
9. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
10. Vladimir Novak 9A2NV SK
11. Ratko Prelac  9A3FT SK
12. Branko Ribičić 9A2DL  
13. Zlatko Stepić 9A4A SK
14. Vladimir Štancl 9A2V SK
15. Antun Tkalčić  9A2DE SK
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE