DANI TEHNIČKE KULTUTRE 2020.

 

U subotu, 17.listopada 2020.godine u Narodnom sveučilištu Dubrava (Avenija Dubrava 51a)

 sa početkom u 9:00 h, po deveti put su organizirani "Dane tehničke kulture",

 program od posebnog interesa za Grad Zagreb.

Radioklub Zagreb je bio nositelj aktivnosti u okviru ZARS-a.

Sudjelovali su slijedeći članovi RKZ-a: 9A2EY - 9A2JY - 9A5N - 9A6RYG

TOP PAGE