ZAMJENA ANTENE RADIOFARA 9A0BHH (50,031MHz) NA MOSLAVAČKOJ GORI

22.05.2019.

Ekipa radiokluba Zagreb 9A1ADE u sastavu Željko - 9A2EY, Branko - 9A2MW i Zlatko - 9A3AQ

  zamijenila je antenu na 6m faru na Moslavačkoj gori.

9A3AQ - 9A2EY - 9A2MW

Uzrok višegodišnje slabije čujnosti je bio kvar na vodu za kašnjenje prema križnom dipolu.

 Sada bi 6m far sa ove lokacije trebao opet biti čujan, kao što je to nekada bilo. Novu antenu je napravio Željko - 9A2EY.

 Nadamo se da će nova antena "izdržati" barem toliko kao stara ( 15 godina ! ).

Najvažniji alat kod montaže bila su GRIP klješta .. TNX Perfi - 9A6RTO na posudbi !

Antena je i dalje sa horizontalnom polarizacijom.

Far će još neko vrijeme raditi na postojećoj frekvenciji (50,031MHz) ali se u skoroj budućnosti može očekivati "selenje" na 50,431,

što je u sukladnosti sa novom preporukom C5 odbora IARU-a.

  Nova antena ima već sada optimimalno prilagođenje na budućoj frekvenciji.

Prvi slušači 9A6T i 9A8A potvrdili su poboljšanje signala našeg 9A0BHH.

Kompletna ekipa se odrekla troškova dnevnica !

 Neka ušteđeni iznos bude početni kapital za neki novi far ( 13cm možda ) prema usvojen planu razvoja 9A BEACON MREŽE.


73 de Zlatko - 9A3AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP PAGE