0,000629mm ( 447 THz ) prvi QSO by 9A3AQ

Na Božicnoj rasprodaji 1997. kod LEINER-a zapeo mi je za oko LASER POINTER cijena samo 198 ASch ! Jednostavno riješenje za RTX sada se poklopilo i sa povoljnom cijenom. Da ne bi završilo kao RTXovi za ostale više frekvencije ( iznad 2,3 GHz ) gdje treba odmah za pocetak imati bliskog korespodenta ( a tih obicno nema ) bilo je potrebno pronaci "dobrovoljca". Zahvalne uloge prihvatio se Vlado 9A2NV. Prije PDV groznice "golub" je donio dva primjerka i sada je trebalo "prijeci sa teorije na praksu". Nabavljeni laser u pointeru jeftiniji je nego sami laser ( 500 ASch kod Neuholda ). Laser ima opticku izlaznu snagu 3,5mW na 670nm i spada u kategoriju "3A". I na njemu je upozorenje o štetnosti gledanja u snop !!! To treba imati stalno na umu !!! Ažuriranje informacija najbrže je išlo preko INTERNETA. No ni u webovima ARRL, DARC-a i RSGB nije bilo nešto extra novoga.

Odabrano je rješenje:

1. detektor prijemnika s foto elementima ( dioda ili tranzistor ) umjesto fotocelije

2. elektronicka pojacala prijemnika sa integrircima su se podrazumjevala

3. dodatno pojacanje u optickom dijelu prijemnika sa lecama

4. amplitudna modulacija

5. u odašiljacu osigurati izvor stalnog tonskog signala ( cca 1 kHz) za pipser

( korišteno još u doba gunplexera na WBFM 10 GHz )

po želji ovdje je moguce uvaliti i "kucalicu" za CW

* sve postaviti na stalak ili stalke sa što lakšim podešavanjem i azimuta i elevacije

Osnovna ideja bila je objedinjavanje i RX i TX u jedan "komad" i tako sve na jedan stalak, jer smo sa stalcima bili obojica kratki. Ja sam uzeo varijantu RX sa fototranzistorom BPW40 ( bez dnevnog filtera ) tako da je pokriveno podrucje od 520 - 950 nm sa max osjetljivosti na 780 nm. Zajedno sa lecom postavio sam u kanalizacionu plasticnu cijev Æ 110mm dužine 0,5m. Kroz dodatni otvor podešavao sam da iz fokusa "padne" snop svjetla tocno na lecu fototranzistora. Primjenio sam lecu koja je predvi|ena za filateliste promjera 70mm. Poslije obnavljanja znanja iz optike ustanovio sam da uz žarišnu odaljenost od 0,125m zapravo imam lecu s povecanjem 9 puta ili skoro 9 dB(Hi). Za kalibraciju podešavanja optike RX koristio sam obicnu led diodu. Na cca 5 m ( dijagonala sobe ) to se sasvim fino vidi i bez opasnosti za oci. Za prvu kontrolu RX dobro dode modulirano svjetlo iz fluorescentne sijalice. Vrlo "fini" i jaki brum 50 Hz. Literatura spominje da je dobro RX ugraditi u ferusnu kutiju-oklop za zaštitu i magnetnog utjecaja iz prigušnica. Sugestija usvojena! Izveden je samo visokoomski izlaz iz RX, tako da su došle na red i prastare slušalice iz mojih prvih dana bavljena amaterstvom (1958). Kod prijema primjeceno je nešto kao efekt squelcha. Poslije se pokazalo da je odabrana kriva RC konstanta u NF pojacalu. Za stalak sam upotrebio teodolitski stalak ( od Wehrmachta iz 1940 god. poklon 9a3at TNX ) koji koristim i za niže bandove (mislim na 5, 10 i 24 GHz Hi ) Poslije toga došao je red TX. Sve je ugradeno u metalnu kutijicu po sistemu korištenom cesto na GHz podrucjima. Modulator za AM napravio sam sa operacionim pojacalom ( 741 i tranzistorom ) . Najveci problem bilo je pronaci prikladni ton generator koji se može lagano " kucati " kako bi bilo što manje komandnih elemenata na kutijici , ali i da proizvodi nivo približno modulaciji iz mikrofona ( cca 10 mV). Neko istjerivanje izoblicenja NF bilo je suvišno. Sve je radilo OK od prvi puta ( za cudo ?!). Umjesto laserske diode stavio sam obicnu led diodu. Tako sam mogao dodatno podesiti optiku RX koristeci ton generator kao pipser. Sada je došao najinteresantniji dio. Kako ce raditi laser amplitudno moduliran ? Drugi cesto koriste ili FM i PM. Bljesnulo je bez problema.cak se kod zviždanja u mikrofon vidi se golim okom promjena jacine reflektiranog snopa. I kod CW isto. No ovo je samo pola veze, jer nema elektronickog RX ( tako su nažalost diskvalificirani 1993 S51JN i S51WI jer su “primali” signal golim oko na udaljenosti od cca 18km). Ideja o istom " komadu " RX i TX sada se pokazala lošom, jer ne pruža mogucnost samo kontrole.

I tako je 25.1.1998. crvena laserska zraka unutar moje sobe prenijela moju modulaciju. UFB,bez dodatnog šuma. Nivo NF je bio malo nizak ( kasnije se pokazalo da bi u RX trebalo dodati još jedan stupanj pojacanja ). Bitno da tehnika radi. To sam odmah javio Vladi ( nažalost uz pomoc HPT ). Daljnji eksperimenti bili su reflektiranjem od raznih površina ( ogledalo, prozorsko staklo, prozorski okvir,zid itd ) .Sada je bilo osnovno natjerati kooperanta da završi svoj dio.

Vlado 9A2NV je imao averziju prema kanalizacionoj cijevi i odabrao je cijev od PVC, ali koja se koristi za polaganje telefonskih kabela i svjetlovoda ( neka se vidi da je radio u HPT ). Kao pravi penzic koji ima "puno" vremena Vlado je napravio dva RX, i to jedan sa foto diodom BP104 ( vidi podrucje od 780 do 1100 nm , a max osjetljivost na 950nm ) a drugi sa fototranzistorom BPW14 ( vidi podrucje od 520 do 950 nm , a max osjetljivost na 750nm ). Prijemnici su ugradeni u plasticne cepove koji se koriste u ovoj telefonsoj kanalizaciji ( bez ikakvog ferusnog oklapanja ) . U istu cijev može se postaviti ili jedan ili drugi RX. Za povecanje osjetljivosti RX iskoristio je lecu Æ 100mm žarišne udaljenost 25cm. Sve je proradilo OK. Nešto bolje je šuštio RX sa BP104 ( iako je po podacima valna dužina lasera izvan vidnog podrucja diode ). Problem smještanja cijevi RX na stalak rješen je uobicajenom Vladinom inventivnošcu. Iskorišten je stalak za kotlic!!!!!! Ako ništa drugo, mislim da bi ovo mogao biti " dobar " poticaj i drugima (Hi). Radi stabilnosti Vlado ce sigurno imati kotlic pun. Punjenje je tajna. Možda može imati utjecaja na QRB. Za TX upotrebljeno je identicno sklopovno rješenje kao i moje, ali bez ikakvog oklapanja. I ovo je proradilo kako treba. Kao stalak upotrebljen je komercijalni stalak za manju TV kameru. Vladinom dosjetljivošcu i ovaj stalak se može koristiti poslije naših eksperimenata i za ono što je bio prvenstveno namjenjen. Lokalni pokusi veze kod Vlade sa Vladom išli OK. Radi skucenog prostora iskoristio je razna ogledala i "savijao" lasersku zraku oko kuce. Sada je trebalo organizirati dvostranu vezu. Radi drugih obaveza , a i lošeg vremena prvi zajednicki pokus napravljen je tek 22.3.1998 kod mene. Isprobane su sve moguce kombinacije RX i TX i raznih vrsta modulacija. Ustanovili smo što se može još doraditi i cekamo bolje vrijeme.Želimo to isprobati oko regatne staze na Jarunu, ali bez snijega i po toplijem vremenu. Bitno je da smo probili led.

Prema INFO svjetski rekord u amaterskoj vezi sa "crvenim" laserom je QRB od 92 km a sa "plavim" laserom oko 150 km. U profi verziji ide do mjeseca i natrag.

73 !

Zlatko - 9A3AQ

PS: Ova oprema je izvan radio spektra. Nisu potrebne dozvole, ispiti, frekvencarine...

Možda je to recept za ........

LaserRX1_1998 LaserRX2_1998 LaserTX_1998
Laser target_19989 9A2NV na 9A3AQ laserRX_1998.jpg 9A2NV+9A3AQ poslije testa_1998.jpg

NA POČETAK STRANICE

NA POČETAK TEME