9A3AQ, ex YT2AQ, ex YU2RIZ

 

 

0,000629mm (447 THz) prvi QSO by 9A3AQ

 

9A3AQ ex YT2AQ ex YU2RIZ 10GHz HISTORY

 

6cm prvi 9A QSO by 9A3AQ

 

Prva veza u 9A na 9 cm

 

12,4mm ili 24GHz prvi QSO u 9A by 9A3AQ

 

RADIOFAROVI U HRVATSKOJ

NA POČETAK STRANICE