6cm prvi 9A QSO by 9A3AQ

 

Za vrijeme svibanjskog subregionalnog UKV natjecanja (1/2.5.1993.) clanovi Radio kluba Zagreb osvojili su do sada neosvojeno frekventno brdo visine 5760 MHz. Realizaciju ove Hrvatske natjecateljske premijere tehnickom opremom omogucio je Zlatko - 9A3AQ‚ a oprema se sastojala od slijedeceg:

9A3AQ

-lokalni oscilator 2,8GHz, +l3dBm (prema DK2AB & 9A3AQ)

-linearni transverter sa subharmonickim miješanjem i pojacalom izl.nivoa +10 dBm (prema DJ6EP & DCODA)

-predpojacalo 2 stupnja 18 dB (prema PA2DOL)

-lin.pojacalo snage 2 stupnja +26 dBm (prema DJ6EP)

-automatika preklapanja (prema 9A3AQ)

-iluminator okrugli valovod sa l/4 radiatorom (prema DB6NT)

-parabolicni reflektor ptomjera 60 cm f/d= 0,58 G =cca 28 dBd

-Polarizacija linearna horizontalna

-osnovni uredaj FT 290 R

 

9A1ADE

-lokalni oscilator 2,8GHz,+lOdBm (prema DJ6JJ & 9A3AQ)

-linearni transverter sa subharmonickim miješanjem i pojacalom izl.nivoa +10 dBm (prema DJ6EP & DCODA)

-automatika preklapanja (prema 9A3AQ)

-antena okrugli horn sa log periodic radiatorom (1-12 GHz) pojacanje cca 7dBd na 5,7 GHz (prema DL7QY)

-Polarizacija linearna horizontalna ili vertikalna

-osnovni uredaj TH 77 E

Istovremeno je bio prisutan signal test beacona na 5760,020 MHz snage + 3 dBm (prema DB6NT & 9A3AQ) sa antenom l/4 lambda. Poslije prve natjecateljske veze sa obostranim raportima 59001 svoje glasove i znakove na 6 cm propustili su i 9A2JY i 9A3KR. Znaci dugo vremena ništa ‚ a onda 4 signala u natjecanju. Sve stanice javile su se iz lokatora JN75XV. Radi lošeg vremena dogovoreni sked sa S51WI nije uspio.Ostali bliži korespodenti su OE8MI i I2SG ‚ pa treba ocekivati i “ozbiljnije“ QRB.

Prema dostupnim podacima prvu dvostranu vezu u Hrvatskoj na 6 cm održana je 25.4.1993.

izmedu Vesne - 9A3AQQ i Zlatka - 9A3AQ.

Boris - 9A2JY , Raf - 9A1R , Zlatko - 9A3AQ

Zagreb, 3.5.1993.

 

6cm trv-v1_first qso_1993 6cm bake_1993 6cm trv-box1_1993
6cm trv-box2_1993 6cm trv-gore_1993 6cm trv-dole_1993
6cm trv-v2-kpl zatv_1997 6cm trv-v2-kpl otv_1997 6cm trv_1997
6cm LO_1997 6cm PP_1997 6cm PA_1997
6cm SW_1997 Procom 10GHz modif 5GHz_1997 Procom 10GHz modif 10GHz_1997
 
trv6+9cm-box front_2003 trv6+9cm-box back_2003  

NA POČETAK STRANICE

NA POČETAK TEME