"RK ZAGREB 100" AWARD

 

Radioklub Zagreb 9A1ADE, jedan od najstarijih klubova u Europi osnovan 1924. godine, obilježavajući svoju 100. obljetnicu, izdaje:

 "RK ZAGREB 100 AWARD"

 

1. Diplomu mogu osvojiti svi licencirani i prijamni (SWL) radioamateri, koji održe vezu sa jubilarnim pozivnim oznakama 9A100RKZ i 9A100Z. Nema ograničenja za frekvencije i vrste rada. Za diplomu se priznaju veze održane u periodu od 1. siječnja do  31. prosinca 2024. godine.

2. Veze održane putem repetitora se ne priznaju za ovu diplomu.

3. Zahtjev za izdavanje diplome treba sadržavati izvod iz dnevnika s uobičajenim podacima o održanim vezama. QSL karte nije potrebno slati.

    Zahtjeve poslati najkasnije do 31.1.2025. godine na e-mail adresu:

zg3005vi@gmail.com

Predmet e-mail poruke: ZAGREB100

4. Diploma je u *pdf formatu, besplatna i biti će poslana na e-mail adresu tražitelja.

5. Manager za diplomu je Vladimir Ivković, 9A5MP.

 

Zahtijev za diplomu preuzmi_________klikni ovdje

 

Popis osvajača  "RK ZAGREB 100" AWARD.....klikni ovdje

  

NA POČETAK STRANICE