RADIOFAROVI U HRVATSKOJ

Malo ozbiljniji rad na opsezima ukazuje da bi bilo dobro da postoji uvijek prisutni radio siginal, slicno kao i kod moreplovstva svjetionici. Vrlo je lagano zalutati i u nepreglednim frekventnim morima. Kontrola prijemnika (funkcionalnost i frekvencija) , antena (snimanje dijagrama) i propagacija samo su neke od mogucih primjena. Radi ogranicenog dometa radio valova češća je primjena radiofarova na višim i visokom frekvencijama. Većina od nas sigurno je napravila nešto slično, prvenstveno za vlastite potrebe, i sa minimalnim snagama. Takva rješenja ipak ne mogu pomoci i za sve ostale, a predstavljala su problem i sa usklađivanjem sa propisima.

Stanje prije 1989

Prvi radio svjetionik—far—beacon u Hrvatskoj je proradio 1966 ( generacija AM i uredaja SRH-12 i Contesta-25 ) sa Mirkovice ( Gorski kotar ) sa pozivnim znakom YU2VHF (slike a,b,c,d,e). Zasluge za tu realizaciju imaju: Vlastimir – YU2HK=9A2HK i †Vlado – YU2NAH=YU2AV=9A2AV , a radiofar je napravljen u sklopu radione u tadašnjem Savezu. To je ujedno bio i prvi takav signal na 2 m u ovom području Europe i normalno da je izazvao veliku pozornost. VF dio bio je izveden sa kvarcnim oscilatorom (oko 8 MHz), čija se frekvencija umnožavala i pojačavala. U izlaznom dijelu bila je QQE03/20. U tom faru posebno je bilo interesantno generiranje pozivnog znaka. Iskorišteno je brojilo elektricne energije. Rotaciona ploca ( koja je zapravo rotor elektromotora i kod brojila okrece se brzinom koja je proporcionalna struji potrošaca ) perforirana je i tako je ostvarena svjetlosna barijera kojom je ukljucivana foto dioda i na kraju generirao pozivni znak. Antena je bila sastavljena od dva dipola. Prijem tog signala potvrden je iz šireg podrucja Europe. Još nedavno stara kucalica sa Mirkovice bila je u skladištu HRS i svakako bi bilo hvalevrijedno taj uređaj restaurirati i pohraniti za buduca pokoljenja. Iz raznoraznih razloga ( cak i nerazumjevanje potrebe za takav uredaj unutar radioamaterske organizacije ) far se selio i nažalost na kraju i utihnuo ( vjerojatno sredinom sedamdesetih godina ). Sa Vidove gore ( JN83HG ) proradio je u travnju 1982. radiofar YT2V i bio jedno vrijeme aktivan , ali je i on utihnuo.

a-far_Mirkovica_1966-txlice

b_far_Mirkovica_1966-txgore

c_far_Mirkovica_1966-txdole

 
d_far_Mirkovica_1966-txledja e_far_Mirkovica_1966-ant  

Stanje 1989 -1992

s-farovi_1992_karta

Radi "oživljavanja UKV aktivnosti ali i radi potražnje UKV pucanstva" Predsjedništvo SRH donijelo je na poticaj UKV managera ( Zlatko-YT2AQ ) odluku, 1989 godine, o oživljavanju radiofarova. Ta aktivnost treba biti uklopljena u sklopu djelatnosti UKV komisije SRH ( Mike-YU2WA, Darko-YU2JX, Zlatko-YU2SB, Željko-YU2EY i Zlatko-YT2AQ ). Situacija na svim UKV opsezima ukazivala je da je neophodno postaviti ne jedan, nego više radio farova na više lokacija i na više frekvencija. Radi pomanjkanja sredstava ( stara poznata prica ) planirano je postavljanje više manjih farova , i to tamo gdje je koncentracija radioamatera veća. Kako je onda cca 80% UKV amatera imalo samo uredaje za 2m odluceno je prvenstveno pokrivanje te frekvencije. Radi što manjih problema oko usaglašavanja sa planom postavljanja radio farova u ondašnjoj državi (godinama blokirano donošenje na nivou SRJ) odabrano je rješenje prema nomenklaturi IARU kao "radio far lokalnog karaktera snage do 1W ". Iako je bilo interesantno što prije proraditi barem na 2m , odmah se vodilo racuna kako bi signali pojavili i na ostalim frekvencijama. Puno vremena potrošeno je i oko izbora vrste modulacije za farove. Ranije je neosporno prevladavala A1 ali je zabunu uvodila pojava FM. No sve ima svoje prednosti, ali i nedostatke. Polarizacija takvog signala u svakom slucaju trebala je biti horizontalna i po mogucnosti sa kružnim dijagramom zracenja. Planirana su dva kompleta uredaja uvjetno nazvanih lokacija "SJEVER" i “JUG“. Opremanje lokacije “SJEVER " trebalo je ujedno biti i prototipno za “JUG“.

f-farovi_1990_dozvola_RTZ g-far_Moslavacka_1990_dozvola_postavljanje h-far_Moslavacka_1992_nacrt nosac antena

Realizacija projekta  SJEVER

Tehničke karakteristike raščišćene su na sastanku UKV komisije 10.2.1990. U želji da se cijeli projekt realizira sa što manjim financijskim sredstvima, od strane UKV komisije organizirana je akcija sakupljanja vitalnih dijelova od firmi i pojedinaca. Tako je od firme MAROR dobiven regulacioni modul ispravljaca, od OLT Osijek transformator 250VA ‚ od MUP-a hibridi VHF i UHF ‚ od HRT-OiV ormar za uredaje, koax i transport na objekt, od Tomy izrada svih štampanih plocica, a od Svjetla adaptaciju ormara. Pojedinci koji su pomogli reallzaciju su Joža-YU2RGB=9A2FS (programiranje EPROM-a ), Zlatko-YU2NFJ=9A4AA (trafo 6VA) ‚ Boris-YU2JY=9A2JY (elektrolit), Zlatko-YU2SB=9A2SB ( EPROM, regulatori, tranzistori)‚ Željko-YU2EY=9A2EY ( XTAL-i, konektori, sitne VF komponente ), Zlatko-YT2AQ=9A3AQ ( integrirani krugovi, sitnarije, ožicenje, držaci ant.stupa ). Ostalo je kupljeno. Objedinjavanje komponenti 1 etape izvedeno je tokom 1990 i to Željko-YU2EY=9A2EY ( VF dio VHF i UHF ) i Zlatko-YT2AQ=9A3AQ ( ispravljaci i identifikatori ). U srpnju 1990 adaptiran ‚ je dio jakostrujnih instalacija na objektu, montiran ormar za uredaje. U rujnu 1990 kraće vrijeme oba radio fara radila su probno iz Zagreba, iz JN75WS. SWL ODX bio je YU2SB - JN95GM cca 200km. Izradu antena trebao je obaviti †Vlado – YU2NAH=YU2AV=9A2AV no zbog gužve ipak su antene narucene od SSB electronica. 20.11.1990 je ekipa u sastavu Darko-YU2TV=9A3TV, Cico-YU2AN=9A2AN, Zlatko-YT2AQ=9A3AQ montirala antenski nosač i postavila koaxialne vodove. Zatim nas je prekinula zima‚ a onda i rat. Sve je palo u drugi plan‚ jer smo imali važnijih obaveza. Sam objekt bio je i za JNA interesantan cilj pa je bio oštecen u ratu ( slika ta. )

Dana 29.9.1992. montirane su antene na objektu ‚ kao i gotovi moduli. Sve je poslije kontrola i podešavanja ( slika k,l,m ) pušteno u probni pogon

14.10.1992. u 10:30

 
i-V-dipoli   j-farovi_1992_antene 2m 70cm
k-far_Moslavacka_1992-ant-1 l-far_Moslavacka_1992-ant-2 m-far_Moslavacka_1992-ant-3
na-far_Moslavacka_1992-ispr-1 nb-far_Moslavacka_1992-ispr-2 od-far ispravljaci+identifikator.
oe-far ispravljac of-far identifikator og-far2m
oh-far 70cm. p-far_Moslavacka_1992-ormar-1 q-far_Moslavacka_1992-ormar-2
 
r-far_Moslavacka_1992-plocica tb-farovi_novi xtali 1997  

Na ovaj nacin bila je ispunjena moralna obaveza bivše UKV komisije (1989-1991). Preostala je još izrada farova za 6m, jer u to doba još nismo imali pravo koristiti taj band, ( 9A2EY ) i za 23 cm ( 9A3AQ ) i farovi za lokaciju " JUG " ( 9A2WA i 9A2FW ). Za oba  planirana " SJEVERNA" fara 6m i 23cm , prikup1jena je vecina materijala, a i dosta toga za "JUG" ( xtali, plocice, EPROM, trafo ). Kako ovakav izvještaj nije bio objavljen u doba izrade farova ( 1992 ) koristimo i ovu priliku:

Ovom prilikom zahvaljujem svim sponzorima : MAROR-Velika Gorica, MUP, OiV-Zagreb,

Svjetlo-Zagreb, OLT-Osijek, Tomy-Zagreb  i sufinancijerima i ucesnicima ove akcije.

Opci podaci

Lokacija Moslavacka gora - kota Hunjka - WW LOC JN85JO - 489 mnm

Tehnički podaci - VHF

frekvencija: 144,850 MHz

Output: 3W

ERP: 1W

Antena: tip V dipol

Antena pojacanje: -1dBd

Zracenje: omni

polarizacija: horizontalna

znak identifikacije: 9 A 0 B V H

***

Tehnički podaci - UHF

frekvencija: 432,847 MHz

Output: 3W

ERP: 1W

Antena tip:  V dipol

Antena pojacanje: -1 dBd

Zracenje: omni

polarizacija: horizontalna

znak identifikacije: 9 A 0 B U H

***

Geneologija pozivnog znaka je sljedeća :

- 9A0 za potrebe svih tj HRS

- B kao beacon ( uobičajeno u Europi )

- V,U. oznaka opsega

- H oznaka naziva kote ( Hunjka )

 

Tehnička izvedba

Kompletan far (bez antena) ugraden je u metalni ormaric dimenzija 700xl000x250 mm. Svi elementi grupirani su u funkcionalne cjeline i ugradeni u rackove i to u najveci ispravljac 20 A i identifikator za 4 znaka identifikacije max. kapaciteta 1 kB. U četiri identicna racka ugraden je VF dio za pojedini opseg. Za sada su popunjena samo 2 racka, a trebaju doci još za 6 m i 23 cm. Od odašiljaca prema antenama postav1jen je koax RG213. Za antene korišteni su tzv. V dipoli, koji daju skoro potpuno kružnu karakteristiku zracenja. Tako zu otpali djelitelji snage i sklopovi faziranja nužni kod križnih dipola. Antene su montirane na nosac 2“ tako da je ostalo dosta mjesta za antene iducih farova.

ua-monataza antena ub-montaza antena uc-montaza antena
ud-montaza antena ue-montaza antena uf-montaza antena
ug-montaza antena uh-montaza antena ui-montaza antena.
uj-montaza antena uk-montaza antena ul-montaza antena
um-monataza antena un-montaza novih konektora uo-montaza novih konektora
up-montaza novih konektora uq-montaza novih konektora ur-montaza novih konektora
us-montaza novih konektora ut-montaza novih konektora uu-montaza novih konektora
uv-montaza novih konektora uw-radiali 6m ux-krimpanje radiala 6m
uya-razvlacenje radiala 6m uy-razvlacenje radiala 6m uza-razvlacenje radiala 6m
   
  uzb-kutija dipoli 6m  

Generiranje frekvencije

Za svaki opseg korišteni zu harmonicki kvarcni oscilatori sa FE tranzistorima i zatim signal umnažan do krajnje radne frekvencije. Za postizanje spektralne cistoce korišteni su u svakom stupnju višestruki filteri. Izlazna pojacala izvedena su primjenom hibridnih integriranih krugova. U oba slucaja postoje velika rezerva u snazi što pruža vjerojatnost u dugotrajni 1ežeran rad. Kod oscilatora nisu porovodena nikakva temperaturna stabiliziranja. U skladu sa najnovijim preporukama VHF komiteta IARU (9.4.1989.) izvedeno je prekidanje napajanja jednog stupnja za umnažanje što znaci da se koristi modulecija A1.

No veselje nije trajalo dugo. Radi neznanja, onih koji nisu ni trebali biti upuceni u detalje, i radi nerazumjevanja o potrebi da se uopce cuje far , far sa prefiksom 9A ( u doba kada je svaka medunarodna promocija nove Hrvatske bila hvalevrijedna ), dogodila se najgluplja verzija :

20.10.1992. oko 12 sati farovi su iskljuceni

Vrijeme je prolazilo i nikako se nije uspjela skupiti kriticna masa dobre volje , da se farovi ponovo ukljuce. Ni intervencije novog UKV managera 9A2MP a ni ostalih nisu ništa vrijedile. Far je spavao svoj san i zub vremena je polako cinio svoje. I pauci su pleli sve deblju mrežu , a "filozofi " su vjerojatno isto uživali…. Ni smirenje ratne situacije nije bio dovoljan impuls za reanimaciju i godine su prolazile.

Stanje 2004

Tek izborom Petra-9A6A ( ex. 9A2MP) za predsjednika HRS , stvar je krenula sa mrtve tocke. Obnovljene su dozvole vlasnika objekta ( OiV ) za smještaj opreme. Izvidom na objektu ustanovljeno je da treba obnoviti kompletan antenski sistem ( nosac, kabeli i antene ). Oba fara i ispravljac sa identifikatorom ponovo su pregledani i podešeni. Željko-9A2EY uspio je na brzinu napraviti i far za 6m. Za sve je obavljeno kontrolno mjerenje i tehnicki pregled. I zatražena dozvola za rad ( Kasnije i dobivena ! ). Nove antene je prema staroj dokumentaciji napravio Vlado 9A2NV. Radi obaveza na poslu s realizacijom se moralo pricekati, no ekipa iz Radio kluba Zagreb u sastavu

Conjo-9A2CD, Vlado-9A2NV i Zlatko- 9A3AQ "ponovila" je montažu i

9A2CD 9A3AQ 9A2NV

30.5.2004. oko 10 sati bio je KONACNO 9A radiofar opet u pogonu.

 Nije nam žao što smo prvi dan montaže i pokisli, jer na kraju ipak je stvar proradila, pa tako imamo 9A0BHH, 9A0BVH i 9A0BUH . ( Osnovni tehnicki podaci i par fotografija su objavljene i na HRS http kao i prijašnjem broju casopisa HRS. Navedene su doduše krive snage i to output, bez podataka o gušenju kabela a za neke analize bitan je ERP. Želja je sve svesti na cca 1 W ERP ). 6m far koristi antenu sastavljenu od 2 žicana otvorena dipola postavljena pod 90° i fazirana koaxom. Novi antenski stup postavljen je na isto mjesto na kojem je bio i stari, a raspored antena je napravljen tako da stanu još koja gore.

Planovi

Dolazeca zima ce biti test za antenski sistem ( posebno 6 m antene ) ali i rad samih uredaja. Svi elementi su debelo predimenzionirani ali trajni pogon nosi uvjek neka iznenadenja. Far za 23 cm predviden je za iduci korak ( mehanicki je gotov, oscilator radi, antena gotova, nedostaje koax i konektori i još neke sitnice ). Kako je ormar za smještaj opreme i identifikator i ispravljac predviden za smještaj 4 VF modula, treba odluciti kako dalje. Na antenskom stupu još ima mjesta… Možda treba dograditi još jedan komplet i krenuti sa 70 MHz ali nikako se nesmiju ispustiti i viši opsezi… U akciji oko puštanja u pogon ovog fara usaglašen je i dio problematicne geneologije pozivnog znaka u srednjem slovu sufixa pozivnog znaka vezanog za opseg-band-frekventno podrucje. Naime bila je namjera koristiti oznake koje se koriste i profesionalno za obilježavanje pojedinih frekventnih podrucja no kako postoje u nekim frekventnim podrucjima više radioamaterskih bandova moguca je zbrka. Takve slucajeve imamo u HF dijelu gdje su 50MHz, 70MHz i 28MHz ili u S bandu gdje imamo 2304 MHz i 2320 MHz ali i 3,4GHz. Dogovor je da se i dalje prvenstveno koriste profi skracenice bandova, a za problematicne koristiti prvo slovo broja ( valne dužine ) . Na primjer far za 9 cm sa Mosl.gore trebao bi imati znak identifikacije 9A0BNH gdje je N od "nine" valne dužine. Ili za far za 4m bio bi znak 9A0BFH gdje je F od "four". ( Nadam se da ce svi ovo procitati i zapamtiti i da to jednom nece biti razlog za gašenje nekog buduceg fara, kao što je bilo...)

Istok

Za svoje potrebe i u vlastitoj režiji je Zlatko 9A2SB imao izraden micro far i za 2m i za 70cm i za 23 cm krajem osamdesetih godina. Krajem devedesetih godina ( listopad 1997 ). grupa amatera iz Vinkovaca, predvodena sa Julijem-9A2YT postavila je na Vinkovackom silosu male farove ( cca 100mW ) za 2m i 70 cm. Radi navodnog ometanja rada lokalnog packet noda farovi su ugašeni i trebali bi biti postavljeni na drugu lokaciju. Kod realizacije micro farova 9A3AQ za 3,4 GHz razradio je Julije-9A2YO novi tip identifikatora sa mikrokontrolerom tiny ( Atmel ). Ovakav identifikator vec je postao izvozni proizvod jer se koristi u DL a moguca je njegova primjena i kod novih 9A farova.

Ostalo

Dodjelom 6m opsega jedno vrijeme bio je aktivan radiofar 9A1CAL/B sa Ivancice ( iskljucen kada je proradio 9A0BHH ). Postoji i radiofar na 28MHz iz okolice Daruvara. Danas je još aktivan i privatni radiofar 9A2ZH/B iz JN73RW koji radi na 50,350 MHz. Vjerojatno dosta pojedinaca imaju za svoje potrebe i potrebe susjeda izradene farove malih ili "nikakvih" snaga ( 9A2SB, 9A2WA, 9A3AQ /svi bandovi od 50MHz do 24 GHz snaga cca 0dBm/ ) koji se ukljucuju prema dogovoru.

Resume

Namjena ovog clanka bila je da se izuzme iz zaborava dio FAROVSKE povijesti. Odgovorni za "nesporazume" iz 1992 su ipak pobjedeni , jer naš 9A radio far radi. To je ipak bio i onda glavni cilj !!!  Nadam se da ce mu se uskoro pridružiti neki sa juga, a i nešto sa istoka nebi bilo loše. U cijelom ovom korisnom poslu oko proširenja FAROVSKE mreže, ekipe treba svakako osvježiti mladom krvi, a ne da se sjedi i celavi tateki i dedeki moraju pentrati po bregima i plaziti po štangama.

PS: Ako ima još nekih povjesnih podataka, ovdje preskocenih iz neznanja, molim Vas nadopunite me. Za ilustraciju

korištene su fotografije iz privatnih zbirki 9A2HK i 9A3AQ

Zlatko - 9A3AQ

********************

FAR 6m – 9A1CAL/B

( dopuna od 9A1Z , poslije pisanja osnovnog clanka )

Far je izraden negdje oko 1993. godine. I od onda radi bez prestanka do danas. Ugašen je samo za vrijeme kontestiranja ( tj kad smo mi na lokaciji i radimo na 6m) i kad nestane struje. Mislim da je bio neaktivan nekih par dana unutar ovih 10-tak godina. Izraden je prilicno jednostavno od standardnih komponenti:

Kutija od PC PS.

Oscilator 50 MHz sa PC ploce.

Identifikator je EPROM sa 555 za davanje takta citanja.

Prilicno solidno napajanje, temeraturna zaštita i ventilacija te strujna pelja kroz antenu za detekciju antene pomogli su da far preživi sve ove godine pa cak i udar groma.

Snaga uredaja je oko 2W i trenutno radi sa M2 7el antenom koja se okrece prema potrebi. Zamislili smo da to bude sada far namjenjen testiranju posebnih propagacija pa je u sezoni TEP-a okrenut na jug , a ostali dio sezone prema GM ( smjer ocekivanog vjetra ; ) )

Lokacija je JN86el , Dragoslavec u gornjem Međimurju oko 320 m ASL i nije nikad radio sa Ivančice. Prvih nekoliko godina radio je sa J antenom dok ju nije skršio vjetar. Naravno, iako sa niz nedostataka ( malo ispod banda, nije registriran službeno , sjecaš se onih strašnih naknada za repetitore i farove ?) far je odigrao znacajnu ulogu:

1. bilo nas je puno koji smo ozbiljno radili na 6m: 9A1CAL, 9A1CMS, 9A1Z, 9A2F,9A2UP, 9A4K, 9A4DA , poceli smo sa home made transverterima i antenama i far je bio više nego dobar izvor signala.

2. nije bilo ni jednog fara u 9A, HG nema dozvole za band , S5 far je dosta slab i varira mu signal ( dobar indikator kiše , HI)

3. nismo propustili Suncev maksimum pa je far prijavljen iz prilicnog broja zemalja.

a - Radio far 9A1CAL b - Radio far 9A1CAL

 LOOP 4m ZA 9A0BFH

Autor: 9A3AQ - Zlatko Kovačević

klikni ovdje

NA POČETAK STRANICE

NA POČETAK TEME